توقف رشد اقتصادی منفی و مثبت شدن آن طی ۲ سال/ پیشگیری از بیماری هلندی چگونه اجرا شد؟

در نتیجه اقدامات دولت یازدهم در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج گردید و رشد اقتصادی از رشد مثبت 3 درصد برخوردار شد.

کرباسیان:سیاست گمرک ایجاد اتوبان برای تولید است

اقتصاد کلان - رییس کل گمرک گفت:زمان ترخیص برای واحدهای تولیدی به کمتر از دو ساعت رسیده است.

خروج اقتصاد از بن‌بست تورم و رشد منفی مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم

اقتصاد کلان - مهدی تقوی اقتصاددان می گوید: عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست سبب خروج اقتصاد از بن بست شد.

آخرین مطالب
گفتگو